Галичина, друга чверть
XV ст.

Ікона "Юрій Змієборець" із с. Звижень 

Жнець. Мініатюра, що символізує серпень, із польського календаря XІV ст. У галереї образів Юрія Змієборця, створених українськими митцями, почесне місце займає той, який маємо на іконі із села Звижень поблизу Перемишля. Особливості цього образу, що вийшов з-під пензля невідомого майстра у другій чверті XV ст., відзначила Л. Міляєва: "Поетичним, замріяним, а не жорстоким та грізним постає Юрій Змієборець на іконі. Він, ніби красуючись на своєму коні, без видимих зусиль убиває змія. Обличчя Юрія меланхолійне, голова схилена. Дуже чіткими виглядають усі силуети в композиції: кінь, вершник і замок, що вирішені в одній площині. За стародавніми традиціями, в іконах прагнули уникати ілюзорності й не ставили знаку рівності між життям святих і простих смертних. Ікона завжди замикала споглядання неземних образів полем дошки, і тому в ній не прагнули передати перспективу. Об'ємність відчувається, головним чином, лише в зображенні облич. Звідси підвищене почуття декоративності ікони й чітка побудова композиції, яка стає основним засобом художньої виразності. Стриманість колориту в "Юрії Змієборці" із села Звиженя, в якому зовсім відсутні синій колір та його похідні, не позбавляє ікони декоративної звучності; в ній співставляються зелене, червоне й біле з чорним та сріблом. Витонченими і дещо несподіваними здаються фігури рицарів у срібних латах, які стоять на сторожі біля входу в башту. Як постаті рицарів, так і характерні складки плаща Юрія дають право говорити про зв'язки з готичним мистецтвом, які виявилися не в загальній тональності, скільки в деталях ікони".