Унійні проекти
митрополита Кипріяна

Унійні проекти   митрополита Кипріяна

А. Дюрер. Портрет Сигізмунда Люксембурзького. 1512 р.Ідея церковної унії — відновлення догматично-ієрархічної єдності християнської церкви, остаточно розірваної у 1054 р. (а, по суті, підпорядкування православної церкви католицькій) — підтримана в XIII ст. Данилом Галицьким, відродилася на східнослов'янських теренах наприкінці ХІV ст. У 1396 р. Ягайло та митрополит Кипріян, зустрівшись під час об'їзду останнім південноруських єпархій, обговорили можливість укладення такої унії на соборі, що його можна було провести під їхнім патронатом на Русі. 

Проект цей так і залишився нереалізованим: константинопольський патріарх Антоній, до якого листовно звернулись обидва достойники, у своїй відповіді відзначив, що справи такого масштабу не вирішуються на помісному соборі. Скликати ж собор вселенський заважали тогочасні політичні обставини: Візантію з усіх боків тіснили турки-османи, султан Баязид готувався до завоювання Константинополя. Тож перспективи укладення унії патріарх пов'язував із підтримкою Ягайлом угорського короля Сигізмунда Люксембурзького, котрий у 1396 р., очоливши хрестовий похід проти турків, зазнав від них поразки у битві під болгарським містом Нікополем. Між Ягайлом і його швагром Сигізмундом, існувало забагато суперечностей, аби здійснити спільну антитурецьку акцію; внаслідок цього унійні проекти постали наново лише за 20 років, після обрання литовським митрополитом Григорія Цамблака.