Крим, ХІV ст.

Другий південнослов'янський вплив і українська культура 

Чуфут-Кале. Караїмська кенасаУ ХІV ст. українська культура зазнає так званого другого південнослов'янського впливу (сутність першого визначало знайомство з давньоболгарською літературою після прийняття Руссю християнства у 988 р.). Основою цього явища став культурний розквіт Сербії та Болгарії у ХІІІ-ХІV ст., що його у 1390-х рр. обірвало турецьке загарбання, спричинивши, воднораз, масову еміграцію місцевих книжників. Значна їх частина знайшла собі притулок на Русі. Згодом до цих емігрантів приєдналися представники ортодоксально налаштованого духівництва, котрі не підтримали курс болгарської й сербської православних церков на об'єднання з католицькою, який увінчала Флорентійська унія 1439 р.
Фахівці вбачають вияви другого південнослов'янського впливу в українському іконописі та фресковому живописі ХІV—ХV ст., в орнаментиці тогочасних рукописів (зокрема,  Київської Псалтирі), їхніх мовних рисах, орфографічних та палеографічних особливостях, у літературному репертуарі, який збагатився низкою візантійських, сербських і болгарських пам'яток. Серед книжників, які репрезентували цю традицію, слід особливо відзначити митрополитів Кипріяна й Григорія Цамблака.