Галичина, середина XVI
ст.

Ікона "Преображення" з Яблунева

Ікона "Преображення" з Яблунева
Яблунівське "Преображення" зачудовує глядача своїм колоритом і слушно вважається одним із найкращих зразків українського іконопису XVI ст. Тут, за спостереженнями Л. Міляєвої, "традиційне зображення Христа на Фаворській горі суттєво переосмислено. Христос у сяйві представ перед трьома апостолами — Іоанном, розпластаним на землі, Петром, який виражає жестом подив, та Яковом, який присів, щоб усвідомити побачене. По боках Христа пророки Мойсей та Ілля. Вони вимальовуються чіткими силуетами на рельєфному золотому фоні (схожому на оковані двері), який увиразнює круглу мандорлу (сяйво) Христа, обведену геометричним орнаментом і співзвучну по народному орнаментованій одежі Христа. 

Всі шість фігур пов'язані між собою єдиною дією, яка відбувається в реальній обстановці, на фоні знайомого майстрові прикарпатського краєвиду. Ретельно намальовано схили гір, трави, квіти, дерева. Автор прагне, нехай ще наївно, але щиро передати лінійну й повітряну перспективу: дерева в міру віддалення зменшуються, гори на першому плані — теплих, на другому — холодних тонів (згідно з відкритим у добу Відродження оптичним законом). Подібне розв'язання релігійного сюжету позбавило зображення певної умовності. Такий творчий метод наближав твір мистецтва до людей, прокладав шлях реалістичному світському мистецтву".