Північне
Причорномор'я, 1484 р.


Турки-османи у Білгороді

Турецький лучник. Гравюра XVI ст.
16 серпня 1484 р., після півмісячної облоги, Білгород-Дністровський захопили турецько-татарські війська Баязіда ІІ. Чимало мешканців міста загинуло, чотири тисячі білгородців продали у рабство. Вціліли, за деякими даними, не більше 200 родин. Місто увійшло до складу Сілістрійського санджаку. В навколишніх степах розташувалася орда, відома під назвою Буджацької, чи Білгородської (з кінця XVI ст. — Ногайська орда). Економіка регіону віддавна ґрунтувалася на ремісництві, торгівлі й скотарстві. Проте за панування османів відбувається її переорієнтація: Білгород поступово перетворюється на великий невільничий ринок.