Поділля, початок XVІ
ст.


Замок у Скалі-Подільській 


Замковий комплекс у Скалі-Подільській є цікавою архітектурною пам'яткою, що знаменує перехід від замків-фортець до замків-палаців. Ця споруда, за описом О. Лесика, "перебудована на початку ХVІ ст. з оборонного комплексу ХІV ст., який, у свою чергу, виник із давньоруського городища. Замок розташований на високій скелі на окраїні міста. Протягом ХVІ—ХVІІ ст. він неодноразово був зруйнований, але його знову відновлювали. 

Руїни замку у Скалі-Подільській
У плані замок має своєрідну витягнуту форму, що пояснюється рельєфом місцевості. Його фортифікації мають одну вежу — порохову — й оборонні стіни, які сходяться під гострим кутом. 
Вежа замку у Скалі-Подільській
Палац є прямокутним у плані, двоповерховим, розташованим упоперек замкової території, поділяючи внутрішнє подвір'я на два — господарське й парадне. На господарське внутрішнє подвір'я вів довгий перехід, розташований у першому ярусі палацу. Палац у ХVІІІ ст. реконструйований. У ХІХ ст. замок був дуже пошкоджений".