Василь Никольський і
його "Сказання про сходження Святого Духа"


Представник чернігівської боярської родини Василь Никольський був писарем литовської великокняжої канцелярії за часів Казимира й Олександра Ягеллончиків. Його батько, Василь Павлович, також був великокняжим писарем, вірно служив "з молодых лет" Казимиру і навіть "положил свою голову" на цій службі; від нього Никольський успадкував не тільки місце у "господарській" канцелярії, а й маєтності у Слонимському повіті та на Чернігівщині. На початку XVI ст. він втратив свою чернігівську "отчину" через литовсько-московську війну, діставши як компенсацію землі в Троцькому повіті. 

Василій ІІІ. Стінопис Архангельського собору. Москва
Знаряддя письма. Фрагмент мініатюри кінця XV ст.
Незабаром Никольський узяв участь у повстанні Михайла Глинського; як посланець князя він їздив з його листами до Василія ІІІ. На зламі 1508— 1509 рр., після поразки повстання, Никольський разом із Глинськими емігрував до Москви. Згодом опинився при дворі сербського воєводи Стефана Якшича, чия сестра Анна була дружиною Василя Глинського. У 1511 р. на прохання воєводи Никольський написав спрямоване на захист догматів православ'я "Сказання про сходження Святого Духа", адресувавши його неназваному католицькому ієрарху ("некоему латинскому архиепископу сопротивляющуся"). У тексті цього твору він називає себе уродженцем "Дольней" (Нижньої) Русі — що видається цілком природним для людини, яка порвала зі своєю "політичною батьківщиною" й ще не вповні призвичаїлася до ролі "московита". 

Твір Никольського зберігся у кількох списках XVI—XVIII ст. Його студіювання переконує у слушності зауваження М. Грушевського стосовно того, що на теренах Великого князівства Литовського "не бракувало людей з теологічним і літературним приготуванням, які при нагоді могли себе з цього боку показати не зле, — але поза чисто практичними потребами бракувало стимулів літературної творчості, бракувало того духовного руху, який стихійною силою втягує в себе людей та каже кожному сміливішому пробувати своїх сил на полі духовної творчості".