Волинь, 1458 р.

Замок князів Чорторийських у Клевані 


Князівський рід Чорторийських бере свій початок від князя Костянтина Ольгердовича, котрий, за свідченнями білорусько-литовських літописів XVI ст., наприкінці XIV ст. володів Черніговом і Чорторийськом. Доку-ментально цей рід простежується з 1440-х років, коли на полі-тичній арені виступають князі Іван, Олександр та Михайло Васильовичі Чорторийські, вірні при-хильники Свидригайла. У 1440 р. Іван та Олександр навіть організували вбивство його головного недруга — Сигізмунда Кейстутовича. Після цього Олександр Чорторийський емігрував до великого князівства Московського. Там він узяв участь у феодальній війні на боці Дмитра Шем'яки, а потім був великокняжим намісником у Пскові та Новгороді. У 1460 р. він повернувся до Литви, де отримав маєтності у Віленському й Новгородському повітах. У 1530-х рр. це відгалуження роду вигасло (як раніше — гілка Івана Васильовича). Нащадки ж Михайла Чорторийського утворили один із наймогутніших князівських родів на Волині, де вони мали чималі маєтності.

Псковський Кремль
До їх числа належить Клевань, де на стародавньому городищі князі спорудили кам'яний замок. Він постав на високому трикутному мисі, повторюючи  конфігурацію старого дерев'яного замку, форма якого була підказана городищем. Бійниці розміщені в три яруси і мають великі бойові камери для гармат і обслуги.
Замок у Клевані
За даними Г. Логвина, "по периметру стін було збудовано двоповерхові кам'яні, а частково і дерев'яні житлові будівлі (останні не збереглися). В замку колись стояла дерев'яна триверха церква. Обхід оборонних мурів знаходився на стелі будівель. Біля в'їзду поставлена велетенська п'ятикутна башта з стінами завтовшки 4 метри. Друга башта, така ж у плані, поставлена на протилежному кінці. В ХVІІ ст. для в'їзду в замок замість підйомного мосту було збудовано кам'яний. 

Маси башт, могутні й не розчленовані, мають нахил до середини, чим підкреслюються їхня монументальність і неприступність. В нерухомому важкому силуеті замка, з горою, що є для нього підвалиною, чітко виділяються геометричні форми башт і корпусів. Замок у Клевані