Волинь, кінець XV ст.

Троїцький монастир-фортеця у Межирічі 


Монастирський комплекс у Межирічі заслужено вважається однією з архітектурних перлин Волинської землі. Він сформувався упродовж кількох віків.  У XV ст. тут, на місці спаленого татарами давнього монастиря, постала мурована Троїцька церква, поруч з якою був зведений замок князів Острозьких. У XVІ ст. їх оточили рви й потужні мури із чотирма кутовими баштами, а на початку XVІІ ст. до церкви були прибудовані корпуси келій з чотирма круглими оборонними вежами. Тоді ж зокола церкви з'явився закритий парапет із бійницями. 
Троїцька церква монастиря у Межирічі. Фото С. Клименка
Суворість масивного храму, що спирається на потужні контрфорси, дещо пом'якшує аркатурний фриз його головного фасаду. Хрестовокупольна в плані будівля має п'ять бань, що зближує її з давньоруськими храмами. При цьому, як зауважив Г. Логвин, "наріжні бані поставлені набагато нижче від центральної, що разом із піднятими склепіннями нефа і трансепта нагадує конструктивну схему перекриттів Спаського собору в Чернігові". Ці традиційні риси поєднуються з елементами готики, помітними у формі вікон, підбанників тощо. Що ж до інтер'єру храму, то він "полонить просторістю, світлістю і щедрою різьбою іконостаса, численних кіотів та білокам'яними різьбленими склепіннями в апсидах".  
Архітектурний ансамбль Троїцького монастиря у Межирічі. ХV—ХVІІ ст. Фото С. Клименка
Заслуговує на увагу й декор оборонних стін монастиря. За словами Г. Логвина, "у Межирічі на баштах, на рівні обходу мурів, проходить неширокий фриз, вкритий гео- метричним плетінчастим чорно-білим орнаментом. Такі ж фризи є і на аттиках оборонних башт, але в зв'язку з тим, що вони містяться вище, їх рисунок крупніший". Усі ці деталі надають архітектурному ансамблю у Межирічі  виразного національного колориту.