Волинь, середина XVІ
ст.Мініатюри майстра Андрійчини 


Твори волинського мініатюриста Андрійчини належать до найвищих досягнень вітчизняної культури доби пізнього середньовіччя. До того ж це поки що єдине в історії українського рукописного мистецтва відоме нам ім'я художника, пов'язане з конкретними пам'ятками. Маємо на увазі Служебник з колекції Державного історичного музею в Москві, Євангеліє з Новгородського історико-архі-тектурного музею-заповідника та вклейки до Холмського Євангелія ХІІІ ст.

Мініатюри Андрійчини   "Євангеліст Марк". Вклейки до Холмського Євангелія
Мініатюри Андрійчини "Євангеліст Лука" . Вклейки до Холмського Євангелія
Про себе митець згадував дуже скромно: "Марал (або "мазал") Андрейчина многогрешный". Це зовсім не відповідає рівню майстерності його праць, які відрізняють не тільки чудова кольорова гамма й ренесансна відточеність постатей, а й чимало новаторських рис: моделювання форми за допомогою світлотіні, елементи лінійної перспективи, перехід від умовно-схематичної манери письма до реалістичної манери, побудованої на візуальних враженнях художника.
Мініатюра Андрійчини "Євангеліст Марк" з Євангелія Новгородського музею