Волинь в кінці XV ст.

Богоявленська церква в Острозі

Споруджена наприкінці XV ст. Богоявленська церква постала як естетична домінанта Острозького замкового комплексу. Її абрис упродовж декількох століть був навіть гербом Острога. Церква являє собою хрестовокупольну споруду із п'ятьма банями. Вона, як гадають, була побудована одночасно із Троїцькою церквою у Межирічі й дуже схожа на неї, відрізняючись хіба що більшою граційністю. Воднораз, як слушно нотується у краєзнавчій літературі, "за компактністю об'ємів і чіткістю пропорцій вона наближається до Спасо-Преображенського собору і П'ятницької церкви у Чернігові. Богоявленська церква продовжує традиції давньоруського будівництва, паралельно увібравши в себе особливості й риси готичної архітектури (потужні контрфорси, кам'яне різьблення обрамлень вікон та порталу)”. 

Богоявленська церква в Острозі. Фото С. Клименка
Як і багато інших культових споруд, які постали на українських теренах у XV ст., церква мала виразний оборонний характер. Як зауважують краєзнавці, "її північна стіна (завтовшки 2,8 м) стала продовженням кам'яного замкового муру. На ній побудовано криту обхідну галерею, оздоблену поясом глухих ніш. Бойовий хід для варти захищався цегляними зубцями. Внизу стіни влаштовано чотири обрамлені кам'яними готичними наличниками бійниці для гармат".