Крим, 1260- і рр.

Початок утворення 
генуезьких колоній

Генуезький нав. XIV—XV ст.Генуезці діяли в Північному Причорномор'ї ще до монгольського завоювання. Проте піднесення їхнього впливу відбулося після відновлення Візантійської імперії, союзниками якої вони були. У 1261 р. імператор Михайло VIII Палеолог підтвердив право Генуї на торгівлю в Чорноморському басейні, а в 1266 р. таке право генуезцям було надане вже ханом Менгу-Тимуром. Саме з цього року Кафа перетворюється на столицю генуезців у Північному Причорномор'ї та Криму, а з 1289 р. в місті вже постійно мешкає генуезький консул. Роком раніше право на життя отримала від монгольської влади генуезька колонія в Білгороді-Дністровському.