Нота від уряду України

У відозві зазначалося, що інтереси всіх республік і країв, які “виникли на території колишньої ім­пе­рії Російської” вимагають “коли не утворення федерального правительства, то, у всякому разі, не­гайного погодження своєї діяль­ності щодо мирових перегово­рів, які ведуться тепер у Бересті-Литовському”. 
Було підкреслено, що влада РНК Росії не розповсюджується на Україну, а будь-яка ухвала про мир не буде дійсною без підпису української сторони. Пропонувалося урядам усіх республік “прислати негайно свої делегації на мирну нараду в Берестя”, а у випадку технічної неготовності Генеральний секретаріат висловив готовність “тимчасово взяти на себе оборону інтересів” будь-якої республіки. 
До відповіді на цю ноту українсь­кий уряд вважав “можливим вести переговори в Бересті тільки від імені Української Народної Рес­публіки відповідно до її інтересів”.