Принципи формування
військових сил УНР

8 січня (26 грудня 1917 р.) Генеральний секретаріат визнав, що армія УНР має формуватися на засадах добровільності та оплати. 
16 січня “для оборони рідного краю” закон про створення народного війська ухвалила Ма­ла Рада. Закінченого вигляду він не мав. До “остаточного вироблення цього закону” слід було приступити “до організації і набору кадрів інст­рукторів, котрі після підготовки мають стати до роботи по заведенню народної міліції”. Інструкторів мали набирати на підставі “вільного найму на пев­ний срок”, платності і “кар­­ної відповідальності за зламання договору”. 
На військові посади призначало вище командування, накази якого були обов’язковими для виконання. Генеральне секретарство з військових справ мало також приступити “до по­віль­ної демобілізації сучасної армії”, після чого регулярна армія скасовувалася.