Галичина, остання
чверть ХІV ст.

Ікона "Юрій Змієборець" із Станилі

Монети новгород-сіверського князя Дмитра-Корибута Ольгердовича (за Г. Козубовським)Юрій Змієборець є одним із найпопулярніших персонажів українського фольклору. Його подвиги змальовувалися народними майстрами аж до ХІХ ст. Наприкінці ХІV ст. постав чи не найбільш войовничий його образ. В іконі Юрія із с. Станилі, за слушним зауваженням  Л. Міляєвої, вражає експресія, виражена "в різко окреслених формах силуету коня, що нестримно мчить, і вершника, який пронизує змія. Рух в іконі показано дуже скупими засобами: складками плаща Юрія, що коливається від вітру, його злегка похиленою головою й монолітною фігурою, якій вторить напрям гострого довгого списа. Відчуття руху посилюється завдяки особливостям композиції, добре знайденому ритмові ліній, вишуканому колоритові та певній масштабності окремих деталей картини. Ікона "Юрій Змієборець" із Станилі

Обличчя Юрія мужнє і зосереджене. У ньому контрастно підкреслено світло й тінь, ретельно прорисовані суворі лінії брів, носа й уст. Чорний колір коня на світлому фоні є основною колористичною домінантою. Йому підкорено й червоний плащ вершника, й темно-коричневий панцир, і зелені штани, і змій, що переливається коричнево-зеленими й сіро-блакитними барвами, які разом створюють звучний декоративний акорд. Червона збруя коня й перлинове повіддя, яке тримає Юрій лівою рукою, підсилюють витонченість ікони, що в ній художник намагався висловити думки про силу, хоробрість, відвагу і впевненість у своїй правоті".