Галичина в 1379 - 1380
рр.

Привілеї львівським вірменам

Вірменська колонія відома у Львові з другої половини ХІІІ ст. (факт її існування засвідчує намогильний напис з 1277 р.). Основу колонії складали купці, які вели торговельні операції зі Сходом. Згадує про львівську вірменську громаду магдебурзький привілей короля Казимира (1356 р.), за яким їй було надане право на власне судочинство. Докладніше правовий статус цієї етноконфесійної спільноти був оформлений актами королеви Єлизавети (1379 р.) та короля Людовика (1380 р.), адресованими вірменам, котрі "мешкають як у місті, так і за муром міста": вони могли й надалі "спокійно і безпечно користуватися" тими правами, які мали за Казимирових часів, зберігаючи власного "війта, єпископів."