Київщина, 1354 р.

Новий поділ митрополії

Графіті Софійського собору у Києві із многоліттям "преосвященному митрополиту Феогносту всея Руси"Митрополит Роман з'явився на історичній арені після смерті Феогноста, на зламі 1354—1355 рр., як протегований литовським князем Ольгердом загальноруський митрополит, висвячений, найімовірніше, константинопольським патріархом Калістом. Науковцями й досі не з'ясовано, чому на той самий сан був висвячений ставленик московського князя Симеона Гордого Олексій (30 червня 1354 р.) і, власне, хто з двох претендентів на митрополичій титул отримав його першим. Незалежно від того, як інтерпретувати це питання, подальший перебіг подій характеризувався гострим протистоянням Романа та Олексія і фактичним поділом митрополії, внаслідок якого Роман став контролювати колишні галицьку й литовську митрополії (за кафедру йому правив Новогрудок). Однак перед 1361 р. Роман спромігся підкорити своїй духовній владі Брянськ та Київ, де марно намагався ствердитись Олексій. Кінець цьому конфлікту, названому сучасниками "мятежом во святительстве", поклала смерть Романа у    1362 р. Його суперник у боротьбі за духовну владу на Русі утримував за собою митрополичу кафедру до 1378 р.