Карбування монети
князем Володимиром Ольгердовичем

Карбування монети князем Володимиром Ольгердовичем 

Монети Володимира Ольгердовича. За Г. КозубовськимМонети Володимира Ольгердовича, котрий першим із литовських князів посів київський стіл, становлять унікальні рештки його майже 30-річного правління. Вперше їх було знайдено в 70-х рр. позаминулого століття у с. Гвоздове на Київщині. Відтоді кількість відомих монет цього князя зросла до понад тисячі; більшість виявлено на території Середнього Подніпров'я (це, до певної міри, характеризує ареал їхнього обігу). 

Наявність на них тамги (чи, за літописами, "ордынского знамения") виразно унаочнює обмеженість литовської влади на Київщині в останній третині XIV ст. Окрім цієї татарської "плетінки" існує ще кілька типів зображень на зворотному боці київських монет; на аверсі ж усі вони мають так званий княжий знак, аналогічний із зображеннями, вирізьбленими на печатках синів Володимира Ольгердовича. Це наштовхує на припущення, що згаданий знак був гербом київського князя, в якому, коли тлумачити його як схематичне зображення церкви, відбилося значення Києва як релігійного центру Русі. Що ж до самого факту карбування монети Володимиром Ольгердовичем, то він засвідчує, з одного боку, економічні можливості Київського князівства, а, з другого, — політичні амбіції його "Божою ласкою" володаря.