Північне
Причорномор’я, 1340 - 1360-і рр.

Міські поселення у степах півдня України

Венеціанський лучник з турецьким луком і сайдаком (XV ст.)Східноєвропейські степи були чудовим місцем для ведення кочового, екстенсивного за своєю природою, господарства. Проте правителі Золотої Орди приділяли значну увагу заснуванню в степах міст з осілим населенням із числа підвладних народів, передовсім ремісників. Такі міста швидко перетворювалися на великі торгово-ремісничі центри. Володіння Золотої Орди у Північному Причорномор'ї. 1360 р.

Нині, завдячуючи археологічним дослідженням, відома лише незначна їхня кількість: Ак-Ліба (місто, більше відоме як Акерман, Монкастро, Білгород-Дністровський), Кілія, Городище Костешти, Городище Старий Орхей — на теренах між Дунаєм і Дністром; Городище Маяки, Городище Велика Мечетня, Безіменне городище на Південному Бузі, Городище Солоне, Городище Аргамакли-Сарай, Городище Ак-Мечеть, Городище Баликлей — у межиріччі Дністра й Дніпра; Кучугурське городище (можливо, тотожне знаному за джерелами місту Шехр-ал-Джедід), городище Тавань, Кінське городище — на Лівобережжі Дніпра.