Новгород-сіверський
князь Дмитро-Корибут Ольгердович

Новгород-сіверський князь Дмитро-Корибут Ольгердович 

Печатка новгород-сіверського князя Дмитра-Корибута ОльгердовичаПоручительство за князя Корибута (при хрещенні він дістав ім'я Дмитро), зафіксоване грамотою 1388 р., добре засвідчує бунтівливу вдачу цього князя. Його уділом у 80-х рр. XIV ст. був Новгород-Сіверський. Найдавніші документи, в яких про це йдеться, датовані 1386— 1387 рр. Однак вокняжіння Дмитра-Корибута на Сіверщині відбулося раніше: за літописними даними, вже у 1382 р. литовський князь Кейстут, дізнавшись про те, що Корибут відмовив йому в "послушенстве", виступив із військом на Новгород-Сіверський. Кейстут був узурпатором, який захопив владу в Литовській державі, відсунувши від престолу Ягайла. Той скористався відсутністю Кейстута у Вільно,  аби повернути собі трон; тож не виключено, що виступ Корибута був наслідком таємної угоди між ним та Ягайлом. Можливо також, що саме тоді до його володінь був доданий Трубчевськ, про що свідчить наявність "трубецького воеводы" серед поручників цього князя у квітні 1388 р. Припускають також, що влада Дмитра-Корибута поширювалася на Чернігів — але на доказ цього бракує переконливих аргументів.Печатка Федора Корибутовича. 1435 р.

Васальна залежність новгород-сіверського князя від Ягайла знаходила зовнішній вираз у тому-таки "послушенстве", виплаті щорічної данини та, за необхідності, наданні військової допомоги "господарю"; в усьому іншому його володіння залишалися практично автономними. Масштаб його суверенітету добре характеризує карбування власної монети. Щоправда, це питання й досі остаточно не з'ясоване. Останнім часом Г. Козубовський відніс до карбування Дмитра-Корибута монети зі скарбу, знайденого в с. Борщів на Київщині у 1948 р., поклавши в основу такої атрибуції княжий знак, аналогічний тому, що міститься на печатці Федора Корибутовича та на одній із двох монет із написом "Д(митрия — ?) Кориб(у)т(о)во", що їх автентичність у деяких науковців викликає сумніви. Тож залишається сподіватися на нові археологічні знахідки, здатні поставити крапку у цій науковій дискусії.