Волинь, Галичина, 1375
р.

Поява католицьких єпархій на українських землях

Папа римський Григорій ХІПольська експансія на Західну Русь створила сприятливий ґрунт для діяльності католицької церкви. Як випливає з булли папи Клемента від 14 березня 1351 р., король Казимир сподівався створити на завойованих українських теренах сім католицьких єпископій. Однак католицька організація формувалась у регіоні дуже повільно. Номінування Григорієм ХІ архієпископа для Галича та єпископів для Львова, Холма, Володимира, Перемишля у 1371 р. мало суто формальний характер. Першим реальним кроком у цьому напрямку стала булла, видана тим-таки Григорієм ХІ у лютому 1375 р., що нею було  проголошено створення архієпископії у Галичі та католицьких єпископій у Перемишлі, Володимирі й Холмі. Незабаром, у 1377 р., Владислав Опольський надав галицькій архієпископії м. Рогатин, замки Олесько й Тустань, десятину з львівського мита та дрогобицьких і жидачівських соляних жуп.Ченстоховська ікона Богородиці

Поширенню католицизму у Західній Україні сприяла проповідницька діяльність чернечих орденів. Одначе подеколи прозелітизм приймав агресивні форми. Навряд чи заслуговує на довіру рання літописна традиція, згідно з якою король Казимир, щойно опанувавши галицько-волинські терени, "много зла христианам (тут: православним) створиша, а церкви святые претвориша на латынское (тут: католицьке) богомерзкое служение". Однак про ущемлення позицій православ'я у регіоні виразно свідчить хрестоматійний епізод про передання королем Владиславом-Ягайлом католицькій громаді собору у Перемишлі, збудованого ще Володарем Ростиславичем. Загалом, на руських землях Корони православні продовжували користуватися свободою віросповідання, однак їхня конфесія розглядалася як нижча за католицьку.