Грамота Кейстута й
Любарта торунським купцям

Грамота Кейстута й Любарта торунським купцям 

У комплексі з грамотою, виданою Дмитром Дедьком у 1341 р., цей документ унаочнює, яку важливу роль відігравали в економічному житті Галицько—Волинської Русі торунські купці. Він став відповіддю на їхнє прохання відновити традиційні торгівельні зв'язки, що їм суттєво зашкодив конфлікт між Любартом і королем Казимиром. У своїй грамоті Любарт, чиєю резиденцією був Луцьк, і його брат Кейстут, котрий тоді тримав Берестя, запевняють купців, що ті, хто поїдуть торгувати з Торуня до Луцька через Берестя, будуть "без печали". Так само безпечним буде й шлях до Луцька через Дорогочин, Мельник та Берестя.