Боротьба за Києво-
Печерську обитель

Привілей Зигмунда III на затвердження настоятеля православного монастиря. 1606 р.
Підтримка королем Зиґмундом ІІІ Вазою ніатського кліру в його боротьбі з прибічними, збереження чистоти православної віри значною мірою обумовило
Архімандрит Печерський Никифор Тур
 перебіг міжконфесійних взаємин прибічниками і противників ідеї об'єднання Церков. Утім, і Православна Церква в Україні наприкінці ХVІ — початку ХVІІ ст. мала своїх авторитетних оборонців. До числа таких, насамперед, варто зарахувати Василя Костянтина Острозького. Саме волинський князь активно виступав проти унії в часи засідань її прибічників на Соборі у Бересті. Він же найгучніше виступав на підтримку "старожитньої грецької віри" в післяберестейські часи. Уже на вальному сеймі 1597 р. у своїй сенаторській промові князь аргументовано доводив, що, пішовши на підтримку рішень унійного собору, "влада порушила наші права", а це, на його думку, загрожувало спокою вітчизни. Авторитет Острозького сприяв долученню до сеймових баталій навколо питання відміни постанов 1596 р. земських послів від Волині, Київщини, Поділля, інших українських земель.  

Найперший же успіх православні святкували на сеймі 1603 р., коли земські посли Речі Посполитої вилучили з-під влади уніатсько- го митрополита Києво-Печерський монастир. Відтоді, знаменита київська обитель, згідно з давнім звичаєм, закріплювала за собою право обирати архімандрита духовенством і київською шляхтою з-поміж православних претендентів. Передача монастиря православним, безперечно, створювала сприятливі передумови для того, аби застерегти за Києвом роль оплоту православ'я на східних землях Речі Посполитої. Зростанню ролі Києва як осердя православ'я значною мірою посприяло й обранню по смерті Никифора Тура архімандритом Києво-Печерського монастиря Єлисея Плетенецького. Кандидатуру уродженця Галичини, вихованця Острозької академії Плетенецького підтримував князь Острозький. Ще більш важливим було те, що новообраного ар-хімандрита сучасники недаремно називали "вчених людей прибіжищем і промотором наук". До Києва владика перевіз зі Львова друкарню, започаткувавши в цій частині України книгодрукування. Архімандрит також підтримав ідею заснування в місті над Дніпром православного братства, діяльність якого залишила по собі також доволі помітний слід в духовному відродженні України. Навколо особи Єлисея Плетенецького в Києві також зосередилось ціле гроно видатних особистостей — Памво Беринда, Лаврентій Зизаній, Захарія Копистенський, Касіян Сакович та інші. Тактична перемога, здобута 1603 р. у суперництві за Києво-Печерську обитель, як виявилось згодом, забезпечила загальний успіх боротьби за збереження православної віри на українських землях.