Початок "золотого
спокою" Речі Посполитої

Остаточне політичне підсумування війн 1637 і 1638 рр. відбулося на заключній комісії польного гетьмана Миколая Потоцького та Війська Запорозького наприкінці листопада в урочищі Маслів Став над Росавою (поблизу сучасної Миронівки). На ній найперше товариство, у знак своєї покори, склало до ніг польного гетьмана булаву гетьмана запорозького та інші козацькі клейноди. Потому Потоцький представив товариству королівського комісара Пйотра Коморовського, котрому Військо відразу ж склало присягу на послушенство. Подібним же чином було введено на полкові уряди жовнірів коронних військ, "шляхтичів родовитих, у справах рицарських досвідчених". Заслужені ж реєстрові козаки найбільше, на що могли сподіватись, так це на уряди військових осавулів (ними стали Левко Бубнівський й Ілляш Караїмович). Решта ж заслужених і шанованих козацьких старшин — Фесько Лютай, Грицько Ворона, Максим Несторенко, Федір Вишняк, Богдан Хмельницький та інші — мусили вдовольнитись обранням товариством на сотницькі уряди.