Порядок…", який
спричинив значний безпорядок


 Варшава в часи правління короля Зиґмунда ІІІВальний сейм Речі Посполитої 1590 р. проходив у напруженій, майже передвоєнній, обстановці. Все вказувало на те, що конфлікт, який впродовж декількох останніх років повільно тлів у стосунках з Османською імперією, скоро виллється у велику війну. Османська загроза була настільки реальною, що шляхта чи не вперше в історії погодилася на вимогу короля суттєво збільшити фінансові надходження до скарбниці, в тому числі зі шляхетських маєтків. За зібрані в такий спосіб півтора мільйона злотих планувалось найняти понад стотисячне військо. З головними силами король мав йти на Стамбул, а власні кордони планувалось захищати від вторгнення татар зброєю козацтва. 
Сейм ухвалив найняти на службу двадцять тисяч козаків. З метою заохочення до служби запорожцям підтверджувались усі їхні стародавні права і вольності. Але з початком літа, несподівано для багатьох, османи у похід так і не виступили. За таких умов інтерес до навербованих українських козаків центральна влада втратила, а місцева — знову почала їх переслідувати, змушуючи до покори і підданства шляхті. Тим часом на Запоріжжі і Подніпров'ї скупчився у великій кількості вибухонебезпечний соціальний "матеріал", готовий у будь-який момент не лише виступити проти зовнішнього ворога, а й зруйнувати підмурки держави короля.