Перша Запорозька Січ
на Томаківці.


 
Мапа Нижнього Подніпров`я з Радзивіловської мапи
Запорозька Січ на острові Томаківка є першим, більш-менш достовірно зафіксованим джерелами, військово-політичним утворенням запорозьких козаків на Подніпров'ї. Острів Томаківка, який в давнину називали також Буцький, Дніпровський, Городище тощо, мав надзвичайно вигідне розташування. Як писав згодом французький інженер і картограф Гійом Левассер де Боплан, з нього "видно увесь Дніпро від Хортиці аж до Тавані". Золотий дукат часів правління Зиґмунда Авґуста
Крім того, острів оперізувала розгалужена мережа водних артерій, що з одного боку дозволяло знаючій місцевій людині швидко маневрувати в потрібному напрямку, а з іншого — створювало значні перешкоди зайді пробратись на нього. Достеменно встановити час Томаківської Січі через брак джерел нині не можливо. Єдине, що можна з впевненістю говорити, так це те, що саме на Томаківці, з кінця 1560-х рр. розпочалася завершальна стадія організаційного становлення Війська Запорозького Низового. І якщо раніше, козаки гуртувались розрізненими ватагами на Дніпровських островах без єдиного організаційного проводу, то тепер у них постала власна виборна старшина, упорядкована за жорстким ієрархічним принципом. Отримали своє інституційне оформлення й засади військової демократії, що втілились у діяльність загально-військових рад. На їх розсуд виносились найважливіші питання внутрішнього життя запорозької спільноти, питання оголошення війни та встановлення миру з сусідами, обрання старшини тощо. Обрана на Томаківці січова старшина отримувала й характерні козацькі клейноди, згадок про існування яких у попередні часи виявити не вдалось.
 Томаківська Січ проіснувала до кінця 1593 р., коли татарська Орда, скориставшись відсутністю на Томаківці головних сил запорожців і міцному, як на ту пору, льодовому покриттю Дніпра, стрімко атакувала укріплення та вщент їх зруйнувала. Змусивши тим самим січовиків до пошуку ліпшого місця облаштування свого осідку.