Частка України в
бюджеті

Протягом 1922 р. українська сторона неодноразово піднімала питання про недостатнє фінансування економічних потреб республіки, про невиконання на­віть даних обіцянок про відраху­вання 15% бюджету по необ’єднаним наркоматам. 
1 вересня 1922 р. це питання було розглянуто на засіданні Української економічної ради. “Підходячи до його вирішення шляхом статистичного аналізу та суворо обґрунтованих висновків” УЕР прийшла до висновку, що частка відрахувань із загальнофедеративного бюджету для України для покриття державних видатків має складати 25,5%, крайнім мі­ні­мумом було названо цифру 23,8%. На засіданні по­літ­бюро від 18 верес­ня, враховуючи зруйнова­ність господарства війною, була затверджена цифра в 25%. У Кремлі після тривалих дискусій погодилися, починаючи з 1 січ­ня 1923 р., надавати 18,9% від­­рахувань.