Контроль над
літературою

Декларуючи можливість відкритих творчих дискусій, вище по­лі­тичне керівництво республіки постійно тримало їх в полі зору, спрямовуючи у необхідне русло. Так, у постанові “Про українські художні угрупування” було висловлено досить неоднозначні оцінки діяльності таких літературних об’єднань як “Гарт” та “Плуг” і реко­мендовано “організувати серйоз­­ну марксистську критику і бібліографію, яка б викрила дефекти і збочення, що є як серед письменників “Гарту”, так і серед інших літературних угрупувань”. Плуг: Літературний альманах. Збірник 3. Харків, 1924. Обкладинка
Починаючи з середини 20-х рр. почав поступово набирати обертів процес загальної уніфікації творчих сил, згуртування їх під дахом спеціалізованих громадських орга­ні­зацій, повністю підпорядкованих пар­тійно-радянському керівництву.