Курс на тотальну
націоналізацію

Стратегічним завданням біль­шо­виків в галузі економіки було налагодження планового виробництва та розподіл продукції з єдиного господарського центру, що потребувало націо­на­лі­за­ції всіх засобів виробництва. 
У 1920 р. більшовики України націоналізували найбільші промис­лові підприємства респуб­лі­ки. У зв’язку з переходом до мир­ного будівництва, вони взяли курс, за рішенням V Всеукраїнсь­кого з’їзду рад, на завершення націоналізації. Курс на тотальну націоналізацію
Однак через брак коштів, необ­хід­них для відбудови державної промисловості, в травні 1921 р. на­ціоналізація тимчасово була призупинена, а в наступному ро­ці розпочалася часткова дена­ціо­на­лізація промисловості з метою передання дріб­­них та середніх підприємств в оренду при­ватним власникам. Курс на су­цільну на­ціо­налізацію поновлено з 1928 р.