Обновленці в УАПЦ

З 4 до 5 червня 1925 р. в Троїцькому соборі м. Лубни Пол­тавської губубернії відбувся собор 5 єпископів, які створили альтер­нативну УАПЦ труктуру з вираженою ідеєю національно-незалежної Церкви на чолі з єпископами традиційної кано­ніч­ної хіротонії. 
Метою її створення було: встановлення автокефалії всієї Української церкви через волевиявлення Собору українських єпис­копів, кліриків і мирян та затвердження цього рішення Все­­російським патріархом і По­міс­ним собором РПЦ; украї­ні­за­ція богослужіння; боротьба з гро­мадами Екзархату РПЦ на Украї­ні (“тихонівцями”) та УАПЦ В. Липківського; лояльне ставлення до обновленців; осуд діяльності єпископів, які еміг­рували за кордон; лояль­ність до влади. Лубни. Троїцька церква. Поштівка початку ХХ ст.
Очолив церкву єпископ Лубенсь­кий Ф. Булдовський. Слі­дом за В. Липківським, дослідники вважають цю церкву пред­­ставником українського обновленства. Церква проіснувала до 1939 р.