Письменники “Гарту”

Після революції з’явився такий літературний напрям, як пролеткультівство. Його теоретики заперечували класичну спадщину, пропагували створення “лабораторним шляхом” “пролетарської культури”, яка відповідала б “пролетарській психіці”.Володимир Сосюра 
Василь Еллан-Блакитний з дружиною Лідією ВовчикСаме у руслі цього напряму й тво­рили учасники “Гарту”, серед яких були В. СосюраІ. КуликМ. ХвильовийП. ТичинаЮ. Смолич. “Гартівці” під­­креслювали свою підтримку кому­ніс­тичної партійності. Головний теоретик спілки В. Блакитний (Еллан) мріяв, всупереч офі­ційній доктрині, про створення “культури загальнолюдської, інтерна­ціо­наль­ної і безкласової”. 
Лідери “Гарту”, виходячи з того, що культура — явище цілісне, вважали, що їх організація повинна об’єднувати діячів музики, театру, живопису. “Гарт” розпався в 1925 р., коли помер його головний організатор В. Блакитний. 


Джерело: 6-ти томне енциклопедичне видання " Україна хронологія розвитку"