Повернення
Грушевського

Це повернення відбулося в рамках громадсько-політичного руху “поворотівців”, що виступав за співробітництво по­лі­тич­них емігрантів з радянською вла­дою. За відсутності альтернативи можливість розбудови на­­ціонального життя, хай навіть в радянській державі, приваблю­вала багатьох українських дія­чів, які перебували у еміграції. 
Повернення М. Грушевського було досить неоднозначно сприй­нято в українських еміграційних колах. Серед основних причин, що спонукали видатного українського історика повернутися в Україну, була потреба наукової творчості: за­вер­шення фундаментальної праці “Історія України-Руси”, реалізація до­слід­ницьких та видавничих проектів, здійснення яких було неможливе поза Україною.