“Поворотівці”

Термін “поворотівці” запропонував О. Шумський як українсь­кий еквівалент руху “змі­но­віхівців”, що народився у середовищі білої еміграції (виступав за співробітництво з радянською владою. На тлі негативного досвіду у вирішенні українського питання в Польщі і Румунії, створення Українсь­кої держави у складі СРСР давало надію на реалізацію національної ідеї. 
Поворотівці об’єднали довкола себе представників української еміграції, які вірили у перспективи національнокультурного бу­дівництва в рамках УРСР. В ра­дянську Україну повернувся ряд українських громадських, по­­літичних і культурних діячів, зокрема М. Грушевський. 
В 30-ті рр. переважна біль­шість “поворотівців” була репре­сована.