Розлам в КПЗУ

У Данцигу (нині Гданськ) відбулася VIII конференція Кому­ніс­тичної партії Західної Украї­ни (КПЗУ). Під час пере­вір­ки повноважень делегатів тимчасовий комітет ЦК КПЗУ відмовився визнавати повноваження прихильників більшості з тих округ, де ще не була проведена перереєстрація. Це ви­кликало обурення делегатів. За цих обставин VIII конферен­ція КПЗУ засудила “неправильні посунення керівничої групи КП(б)У в на­ці­ональній по­літиці”. 
Представники контрольованої Комінтерном й КП(б)У меншос­ті ЦК КПЗУ не брали учас­ті у конференції, скликавши натомість 16 січня 1928 р. сепаратну нараду, яка закликала чле­нів партії до боротьби з біль­шістю ЦК КПЗУ, охарактеризованою у відозві “націона­ліс­тичною групою розламівців”. 
Так, у січні 1928 р. відбувся фактичний розкол у КПЗУ.
Демонстрація наймитів у Києві. 1928 р.