Штерівська ДРЕС

У 1926 р. були одержані перші успіхи в індустріалізації. Для за­безпечення розвитку металообробної промисловості як основи індустріалізації здійснюва­вся ленінський план ГОЕЛРО. 
В 1926 р. за його програмою дали електричний струм Шатурсь­ка, Нижегородська і Волховсь­ка електростанції. В Украї­ні увійшла до ладу Ште­рівсь­ка електростанція. 
8 жовтня на Штерівській ДРЕС почала працювати перша турбіна електростанції, а в наступному році запустили її другу чер­гу (по­чаток будівництва — з 1923 р.). 
На Штерівській ДРЕС вперше в країні було впроваджено спалювання антрацитового штибу (вугільного пилу). 
Будівництво Штерівської ДРЕС. Донбас, 1923 р.