ЦКНМ

Наприкінці квітня 1924 р. президія ВУЦВК ухвалила постанову про утворення Центральної комісії національних меншин (ЦКНМ) при ВУЦВК — установи, яка відіграла ключову роль у здійсненні політики коренізації в середовищі етнічних меншин. ЦКНМ здійснила спеціальні обстеження німецького, польського, болгарського, єв­рейсь­кого, грецького, молдавського, чеського і татарського населення України в місцях етнічної концентрації. 
Восени 1934 р. ЦКНМ втратила статус постійно діючої комісії й була реорганізована у Від­діл на­ціо­нальних меншин при ВУЦВК (з 1935 р. — при ЦВК УРСР).