Українська національна
партія

УНП — перша українська політична партія в Румунії, створена відразу по скасуванні стану облоги. Політична програма пар­тії зводилася до легальної парламентської боротьби за українсь­ку культурну автономію в рамках румунської держави на основі міжнародних домовленостей про права меншостей. 
Головною метою партії було здобуття представництва україн­ців у парламенті. УНП прагнула об’єднати навколо себе українців Буковини, Бессарабії та Мараморощини, але мала реаль­ний успіх лише у буковин­ців. Незмінним президентом пар­тії був професор мистецтва Володимир Залозецький. 
В 1937 р. партії заборонили скликати щорічні конгреси, на виборах вона не отримала жодного депутата. Головною заслугою партії слід вважати послідовне проголошування існування української проблеми в Румунії та підготовку суспільної думки для її вирішення.