Українська наука в
Берліні

Український науковий інститут у Берліні був заснований з ініціативи П. Скоропадського, щоб інформувати про Україну й активізувати українське питання в Центрально-Східній Європі. Святкування Різдва в Українському науковому інституті в Берліні. 6 січня 1935 р.
З 1931 р. інститут став німецькою державною установою і утри­мувався за рахунок бюджету мі­ніс­терст­ва освіти. Тут працювали видат­ні українські вчені: Д. До­рошен­ко, І. Мірчук, Б. Круп­ницький, М. Антонович та ін. Вони читали курси з різних ділянок українознавства, влаштовували виставки, готували українські ма­теріали до німецьких енциклопедій. Інститут надавав стипендії українським студентам та молодим науковцям, що навчалися в університетах Німеччини, утримував у Берліні студентський дім. Після окупації Берліну в 1945 р. Інститут припинив існування.
Дмитро Дорошенко