Вапліте

ВАПЛІТЕ (Вільна академія про­летарської літератури) виникла як реакція на спрощенство, графо­манство, провінціалізм та “про­світянство”, що панувало в українському літературному жит­ті. Її неформальний лідер М. Хви­льо­вий виступав за творення нової української літератури шляхом засвоєння найкращих здобутків за­хід­ноєвропейської культури. 
Членами ВАПЛІТЕ були М. Яло­вий, О. Слісаренко, А. Люб­ченко, М. Бажан, О. Дос­вітній, Г. Епік, П. Тичина, М. Куліш, М. Йоган­сен та інші талановиті українські письменники і поети. 
В 1927 р. ВАПЛІТЕ видавала жур­нал з однойменною назвою. Внаслідок постійних переслідувань у 1928 р. ВАПЛІТЕ була змушена “саморозпуститися”. Її члени продовжували літературну діяльність в альманасі “Лі­тературний ярмарок” (1928—1929 рр.) і організації “Політ-фронт”.
Олесь Досвітній, Григорій Епік, Аркадій Любченко, Олекса Слісаренко, Майк Йогансен, Михайло Яловий, Микола Куліш