Влас Чубар

Влас ЧубарПісля усунення Х. Раковського з посади голови РНК УСРР на вакантному місці опинився Влас Чубар. На посаді глави українського уряду він перебував 11 років — до квітня 1934 р. Відзначався ретельним дотриманням генеральної лінії партії в її сталінському виконанні. В 20-х рр. послідовно впроваджував політику українізації, виступав проти теорії “боротьби двох культур”. 
Зі зміною політичного курсу щодо України в 1933 р. став одним з ініціаторів ліквідації т. зв. “на­ціо­налістичного ухилу” М. Скрипника. Сприяв розвиткові народної освіти. Приділяв особливу увагу ліквідації неписьменності та розвитку технічної освіти. Після звіль­нення обіймав ряд другорядних посад в уряді СРСР. 
У 1937 р. заарештований, 26 лю­того 1939 р. розстріляний.Влас Чубар. Малюнок Миколи Бухаріна (на засіданні політбюро ЦК ВКП(б)), 1928 р.