Римсько-боспорська
війна

Унаслідок посилення експансії Риму у Північне Причорномор'я Боспор робить спроби позбутися його протекторату.  Це призвело до римсько-боспорської війни 45–49 років. Римська імперія надсилає на Боспор війська Авла Дідія Галла та Гая Юлія Аквіли. На боці Риму виступили сарматські племена аорсів, а на боці Боспору — племена сіраків та дандаріїв. Війна закінчилася у 49 р. перемогою Риму. Його політичний вплив посилився, проте постійні римські гарнізони на Боспорі не були розміщені. Херсонес брав участь у цій війні на боці Риму, і це допомогло йому звільнитися від боспорської залежності та отримати право карбування золотої монети. Була введена так звана "херсонеська" ера.