Найдавніша перша
людність на території Закарпаття

Королеве І. 1 млн. р. тому

 На двох розділених балкою вершинах — Гострий Верх і Бейвар — поблизу с. Королеве Виноградівського р-ну знаходиться найдавніша в Україні та всій Східній Європі палеолітична пам'ятка — Королеве І. У потужній плейстоценовій товщі ґрунтів та лесів розкопками виявлено 14 різночасових комплексів, найдавніший з яких відклався 1 млн років тому.

Нижні комплекси Королевого. (VIII, VII, VI і Vс) 1 млн.—300 тис. р. до н.е.


Датуються періодом гюнцу — міндель-рису. У комплексі VI  зафіксовані черепахоподібні  нуклеуси, що знаменують зародження на території України левалуазької техніки. Ця технологія чітко виявляє себе і в пізніших горизонтах Королевської пам'ятки, удосконалюючись протягом усього середнього палеоліту.

Середньопалеолітичні комплекси Королевого (Vа і V) 300—200 тис. р. до н.е.


Набори знарядь ранніх середньопалеолітичних комплексів Королевого (Vа і V) мають чимало архаїчних рис: тут наявні чопери, колуни та ін. Але водночас мешканці цих стоянок були вже добре обізнані з технікою левалуа.

Комплекс Королевого Vа 300—200 тис. р. до н.е.


Незвичним, аномальним для початку середнього палеоліту явищем є присутність у  комплексі Королевого Vа видовжених двобічних листоподібних вістер, витонченій обробці яких могли б позаздрити навіть майстри верхнього палеоліту. Цікаво, що найкращі зразки виготовлено з нетипової для цієї пам'ятки сировини — кременю.

Рокосове. 300—40 тис. р. до н.е.


Численні обсидіанові вироби різних рівнів збереженості та технічної досконалості, виявлені в околицях с. Рокосове, не мають стратиграфічної прив'язки. Про їх вік можна скласти уявлення за аналогією з матеріалами Королевого.

Малий Раковець. 200—40 тис. р. до н.е.

 Близько 5 тис. різночасових, за техніко-типологічними особливостями, виробів із обсидіану та інших порід каменю дали розкопки багатошарової стоянки біля с. Малий Раковець.

Королеве І, комплекс 1а. 40 тис. р. до н.е.

 Комплекс симбіотичний, з середньопалеолітичними знаряддями (ножі, скребла, рубальні знаряддя) і виробами верхньопалеолітичного типу (скребачки, різці, вістря). Нуклеуси переважно з паралельною системою сколювання.

Сокирниця. 38 тис. р. до н.е.

У Хустському районі Закарпаття на стоянці Сокирниця виявлено щонайменше два горизонти з палеолітичним матеріалом. В одному з них зустрінуті залишки округлого вогнища, кам'яні знаряддя, здебільшого кварцитові скребачки, та відходи виробництва.