Особливі риси
Донеччини на ранньокатакомбному етапі

Бронзові кинджали катакомбної культури раннього періоду. Донеччина

Складання катакомбної культури на Донеччині визначалося домінуванням мігрантів з Нижнього Подоння. Культурна єдність пам'яток цих регіонів яскраво виражена в кераміці. Окрім архаїчних ямних форм, представлених круглодонними горщиками з яйцеподібним тулубом, тут репрезентовані плоскодонні посудини з широким дном.Посуд катакомбноїкультури раннього періоду
Серед них — горщики, кубки, чаші. Як жаровні використовувалися уламки великих кухонних посудин. Посуд багато орнаментований. Окрім гребінцевого штампу і шнура в орнаментації застосовувалися трикутний штамп, подвійний та перевитий шнур, тасьма, спіральні кухлики. Горизонтальні композиції поєднуються з вертикальними. В них нерідко вписуються концентричні кола і спіралі — ці елементи чужі для степової кераміки, вони відображають південні землеробські культи.
На Донеччині зосереджена велика кількість металевих виробів, які зустрічаються практично в кожному другому похованні. Серед них: ножі-кинджали, шила, тесла та долота, різноманітні прикраси — кільцеподібні сережки і спіральні багатовиткові скроневі підвіски, круглі бляхи з пуансонним орнаментом, пластинчасті підвіски і кільцеподібні медальйони, литі бочкоподібні намиста. Така численність та розмаїття металевих виробів, поза всяким сумнівом, пов'язані з розробкою місцевих мідно-рудних джерел в Донецькому басейні.