Ранньокатакомбний
період Подніпров'я

Кам'яна антропоморфна стела з катакомбного поховання раннього періоду

Особливості Приазов'я, Подніпров'я та Поінгулля визначалися сильною автохтонною лінією у формуванні катакомбної культури раннього етапу. Збереження автохтонного населення в Подніпров'ї та Приазов'ї підтверджується антропологічними даними С. І. Круц.Посуд катакомбної культури раннього періоду Продовжується життя на поселеннях, заснованих населенням ямної культури, де частина мешканців займається землеробством. У складі кераміки значний відсоток складають круглодонні посудини ямного типу. Для пласкодонної кераміки характерні широкогорлі горщики з короткою шийкою та високими округлими плічками. Специфічні  посудини з "роздутими" плічками і дуже вузьким, ледве сплощеним денцем. Наявність прийшлого населення відображають деякі пласкодонні типи кераміки — з ребристими або уступчатими плічками, але орнаментація їх, як і всієї кераміки, тут значно бідніша, ніж на Донеччині. Орнамент розташований переважно у верхній частині посудин у вигляді горизонтального фризу з ялинкових або паркетних візерунків, виконаних відбитками гребінчастого штампу або шнура. Значну частину посуду зовсім не орнаментовано — його поверхню загладжували гребінцевим штампом. Металеві вироби трапляються рідко — це, переважно, прикраси, дрібні шильця, вотивні ножі або ножі з дуже сточеними клинками.
Проте, помітні особливі типи бронзових культових прикрас — великі прямокутні обойми-бляхи з пуансонним орнаментом, які невідомі у східних областях. Яскравою рисою поховальної практики ранньокатакомбного часу в Приазов'ї та Подніпров'ї встановлення дерев'яних возів у розібраному стані на дні вхідної ями або в камері. У деяких випадках рама воза служила поховальним ложем.