Суспільний устрій
племен шнурової кераміки Прикарпаття і Волині

Вироби з кременю, каменю, кабанячих ікл та прикрасиіз бронзи. З поховань стжижовської культури

У населення Прикарпаття і Волині існував патріархально-родовий лад. Це підтверджують численні родові кладовища, звичай насипати кургани, що вимагали за тогочасних технічних умов зусиль колективу, об'єднаних сильною владою родового вождя. Відносно невеликі за розміром житла на волинських поселеннях свідчать про виділення малих сімей в окремі суспільно-економічні одиниці. Розташування жителКлад бронзових виробів, знайдений у с. Стеблівка (Стубла) на близькій відстані одне від одного дозволяє припустити, що сім'ї були об'єднані близькою спорідненістю і спільністю господарських інтересів. Це є характерною ознакою патронімії — суспільно-економічного об'єднання споріднених сімей, які ведуть суспільне господарство на основі патріархальних суспільних відносин. Спостерігається зростання спеціалізації у виробництві, а розвиток скотарства веде до збільшення додаткового продукту і розширення міжплемінного обміну. Все це сприяло соціальному і майновому розшаруванню, виділенню родової аристократії.
Процеси соціального розшарування відображені в знайдених скарбах зі Стеблівки та Липи, в багатих похованнях воїнів вождів: Баличі, Русилів, Озліїв, Ставок, Здовбиця та членів їхніх сімей — дружин і дітей (Здовбиця. Торчин, Жорнів). Поховальні обряди племен культур шнурової кераміки Прикарпаття і Волині відображають сповідування культу сонця, вогню, предків, віри в душу і потойбічне життя.

Знахідки на Волині Поховання почапського типубіля Звенигорода

Населення стжижовської культури померлих ховало у ґрунтових могильниках поблизу поселень, а інколи і на ториторії поселень (Став, Валентинів, Гнідава, Волинська область). Поховання здійснювали в неглибоких могильних ямах прямокутної або овальної форми, в скороченому положенні на боці, або у випростаному положенні на спині. Відомі також підкурганні поховання (с. Великий Баратин Волинської обл., с. Городок, Жорнів, Торговиця Рівненської області). У Торговиці у трьох курганах знайдено одне чоловіче та одне жіноче поховання. Жіночі кістки лежали в скороченому стані, чоловічі були дуже обпалені. Біля могильних ям виявлені сліди вогнищ, на яких лежали скелети овець і череп собаки. У складі поховального інвентаря представлені керамічні посудини, кам'яні і крем'яні знаряддя праці та зброя, кістяні вироби, мідні і бронзові прикраси, підвіски з черепашок і єгипетські фаянсові намиста. Бронзові прикраси представлені браслетами — пластинчастими або круглими в перетині з вузькими кінцями, скроневими кільцями у вигляді зігнутого листа верби з одним, двома або трьома реберцями.