Кіммерійці і Крим

Кіммерійці і Крим.

У Криму до "кіммерійських" пам'яток належить, зокрема, поховання, впущене в курган доби бронзи біля села Цилінне  Джанкойського району.Кістяні прикраси з кіммерійського кургану, с. Зольне. Таврія
Померлий лежав у сильно скороченому положенні на боці, головою на схід. У могилі знайдено: спіральні підвіски в півтора оберти з бронзових цвяхів, обкладені золотим листом, уламок залізного кинджала, сланцевий оселок з отвором і лощена грушоподібна посудина з відігнутим вінцем. У насипі кургану виявлено кам'яну антропоморфну стелу, яка свого часу була встановлена над похованням. Це схематичне зображення воїна у вигляді злегка розширеного донизу і заокругленого вгорі стовпа з реалістично показаним портупейним поясом і прив'язаними до нього предметами: зліва — горит (футляр, в якому носили лук) і кинджал, що має пряме перехрестя, ззаду — оселок. Такі стели близькі до так званих оленних каменів Східної Євразії — антропоморфних зображень, на яких показані тварини (в основному, олені) і портупейний пояс зі зброєю.
Інше поховання досліджено в кургані біля села Зольне поблизу Сімферополя. Воно також було впущене в більш ранній курган доби бронзи. Тут при кістяку воїна, що лежав у витягнутому положенні на боці, головою у південно-західному напрямку, виявлені предмети озброєння: залізний меч, бронзові, залізні і кістяні втульчасті вістря стріл; деталі кінського спорядження (чудові кістяні лунниці та бляхи у вигляді розеток, прикрашені різьбленим орнаментом та інкрустацією, бронзові вудила з кільчастими кінцями і трипетельчасті псалії), глиняна пласкодонна посудина, кам'яний оселок та інше. Вудила, близькі до зольненських, знайдені біля Керчі.
Кіммерійські старожитності в Криму відомі також за похованнями біля сіл Лугове, Фронтове та іншими пам'ятками Керченського півострова. Описані два поховання презентують відповідно чорногорівський і новочеркаський типи "кіммерійських" старожитностей, що різняться за характером ритуалу та інвентаря: у першому випадку померлі поховані в скорченому стані на боці й орієнтовані головою на схід, у другому — у витягнутому стані з протилежним орієнтуванням.