Пам'ятки скіфів на
території Київщини

Виявлені поселення так званої підгірцівської культури (від однойменного села Обухівського району). Ліпна кераміка (горщики, миски), бронзові та залізні (скіфські) вістря стріл, залізні ножі та голки, бронзові риболовецькі гачки. Доволі оригінальними є прикраси із бронзи.Інтенсивний розвиток землеробства призвів до розширення торговельних зв'язків з античними містами Північного Причорномор'я (Ольвія), на що вказують знахідки монет та інших речей грецького виробництва (наприклад, коринфська монета V ст. до н.е. з Феофанії, античний світильник із Замкової гори).