Пам'ятки скіфів на
території Полісся

Центрами осілості є Якушинське городище, велике городище поблизу с. Переорки, могильник якого налічував близько 200 насипів. Тут жили також балти або балто слов'яни (носії милоградської культури). Курганні могильники цього населення відкриті  біля сіл Мізяків та Курилівка.