Пастирське городище

Заселялося двічі — в VI—IV ст. до н. е. і VII—VIII ст. н. е. До скіфського часу належать оборонні споруди, землянкові та наземні будівлі (на площі 18 га розкопано 15 жител). Населення займалося землеробством, скотарством, ремеслами, підтримувало торговельні зв'язки з античними містами Північного Причорномор'я. В курганах поблизу городища поховано представників скіфської родової знаті.Бронзовий шолом. IV ст. до н.е. с. Пастирське. Наддніпрянщина