Тираспольські кургани

На лівому березі Дністра біля Тирасполя, в райні сіл Глиноє, Чобручи, Паркани розташований великий курганний могильник. Розкопки цих курганів розпочало подружжя Стемпковських, що з 1896 по 1911 рр. дослідило 412 насипів, 65 з яких виявилися скіфськими. Майже рівно через 100 років, 1995 р., розкопки пам'яток Тираспольської групи продовжила експедиція Придністровського університету. Протягом 5 років було розкопано ще майже 70 насипів."Амазонка" з Тираспольськихкурганів (реконструкціяІ. В. Четверикова)
Кожен скіфський курган Тираспольської групи містив одне (зрідка — два) поховання. Перед спорудженням насипу могила оточувалася ровом. Поховання здійснювалися у катакомбах: гробницях, що складалися з вхідної ями та викопаної в одній з її стінок підземної камери. Саме в камері залишали тіло небіжчика та поховальне начиння.Ручка грецької амфоризі штемпелем
Похованих супроводжували різноманітні та численні речі. Зброя репрезентована залізними вістрями стріл та списів, бойовими сокирами, знайдено щит із залізним умбоном. Проте, у могилах воїнів відсутні мечі. Майже кожне воїнське поховання супроводжувалося вуздечкою, від якої залишилися залізні вудила та бронзові прикраси: налобники та фалари.
Серед знахідок з воїнських могил — залізні поясні гачки, бронзові фібули, грецькі амфори з вином. В похованнях жінок трапляються прикраси (скляні намиста, золоті та бронзові сережки та браслети), численна ліпна кераміка, зокрема типові для Нижнього Дону курильниці, вкриті рельєфними "ребрами".Курильниці
Тираспольські кургани впевнено датуються другою половиною ІІІ — кінцем ІІ ст. до н. е. на підставі, перш за все, амфорних штемпелів, датування яких добре розроблене. До цього ж часу відносяться фібули та своєрідні кінські налобники з гачком.
Східний вигляд зброї, кінського спорядження та курильниць на тлі такого скіфського звичаю, як поховання в катакомбі, схиляють до думки, що Тираспольські кургани — поховання скіфів, очолюваних прибульцями з Дону (савроматами).